Hệ thống chất lượng

- Tháng 10/2009 Công ty xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 do TUV cấp ngày 21/10/2010. Qua đó thay lời đảm bảo với khách hàng chất lượng về sản phẩm của chúng tôi.

                                      

Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :