Thành tích & giải thưởng
 Công ty cổ phần Bao bì Dầu thực vật đã đạt được những thành tích sau:
 
  •    ♦ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương tặng vào năm 2009 và 2010
  •    ♦ Cờ thi đua của Chính phủ tặng năm 2012.                                                             
  •  

  

Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :