Thông Báo Cổ Đông

Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị (VMPACK)

14:13 | 30/07/2015

Về việc tái bổ nhiệm Giám đốc điều hành ; Phó giám đốc điều hành và Kế toán trưởng.


Thông Báo

13:51 | 23/04/2015

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt.


Giải Trình Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Năm 2014

15:22 | 04/03/2015

Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo kết quả kinh doanh đã kiểm toán năm 2014 so với năm 2013
Giới hạn tin theo ngày :    
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :