Thông Báo Cổ Đông

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị

09:16 | 04/01/2016

Họp ngày 30/12/2015


Kế Hoạch Năm 2016

09:14 | 04/01/2016

Nghị Quyết Của Hội Đồng Quản Trị

14:25 | 23/10/2015

Họp ngày 22/10/2015


Quyết Định của Hội Đồng Quản Trị (VMPACK)

14:13 | 30/07/2015

Về việc tái bổ nhiệm Giám đốc điều hành ; Phó giám đốc điều hành và Kế toán trưởng.
Giới hạn tin theo ngày :    
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
Thung Carton cac loai
nắp và nút
nắp và nút
Nắp các loại
Nắp các loại
các loại
Đang online :  
Trong ngày :